Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Novembre 2010

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 2261 novembre 2010
Llibre complet Descargar pdf 2088 novembre 2010
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 60 novembre 2010
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 107 novembre 2010

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 278 novembre 2010
Altes de demanda Descargar pdf 94 novembre 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 111 novembre 2010
Llocs oferits Descargar pdf 48 novembre 2010
Col·locacions Descargar pdf 116 novembre 2010

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 617 novembre 2010
Altes de demanda Descargar pdf 251 novembre 2010
Baixes de demanda Descargar pdf 317 novembre 2010
Llocs oferits Descargar pdf 117 novembre 2010
Col·locacions Descargar pdf 63 novembre 2010