Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Febrer 2014  

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1653 febrer 2014
Llibre complet Descargar pdf 2244 febrer 2014
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 169 febrer 2014
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 febrer 2014

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 489 febrer 2014
Altes de demanda Descargar pdf 246 febrer 2014
Baixes de demanda Descargar pdf 273 febrer 2014
Llocs oferits Descargar pdf 200 febrer 2014
Col·locacions Descargar pdf 290 febrer 2014

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 765 febrer 2014
Altes de demanda Descargar pdf 382 febrer 2014
Baixes de demanda Descargar pdf 448 febrer 2014
Llocs oferits Descargar pdf 262 febrer 2014
Col·locacions Descargar pdf 213 febrer 2014