Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Desembre 2018  

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Llibre complet Descargar xls 1651 desembre 2018
Llibre complet Descargar pdf 2248 desembre 2018
Introducció i descripció de conceptes Descargar pdf 169 desembre 2018
Resum (gràfics i taules) Descargar pdf 293 desembre 2018

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data
Demandes pendents Descargar pdf 490 desembre 2018
Altes de demanda Descargar pdf 247 desembre 2018
Baixes de demanda Descargar pdf 273 desembre 2018
Llocs oferits Descargar pdf 200 desembre 2018
Col·locacions Descargar pdf 290 desembre 2018

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document

Arxiu

Format

Grandària

Data

Demandes pendents Descargar pdf 765 desembre 2018
Altes de demanda Descargar pdf 384 desembre 2018
Baixes de demanda Descargar pdf 450 desembre 2018
Llocs oferits Descargar pdf 376 desembre 2018
Col·locacions Descargar pdf 214 desembre 2018