Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Març 2019  

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Llibre complet

Descargar

xls

1751

març 2019

Llibre complet

Descargar

pdf

2248

març 2019

Introducció i descripció de conceptes

Descargar

pdf

179

març 2019

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

293

març 2019

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

490

març 2019

Altes de demanda

Descargar

pdf

247

març 2019

Baixes de demanda

Descargar

pdf

273

març 2019

Llocs oferits

Descargar

pdf

200

març 2019

Col·locacions

Descargar

pdf

290

març 2019

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària Data

Demandes pendents

Descargar

pdf

765

març 2019

Altes de demanda

Descargar

pdf

384

març 2019

Baixes de demanda

Descargar

pdf

450

març 2019

Llocs oferits

Descargar

pdf

376

març 2019

Col·locacions

Descargar

pdf

214

març 2019