Seu electrónica

Dades estadístiques d'ocupació

Gener 2021

Dades estadístiques generals

Títol del document Arxiu Format Grandària

Llibre complet

Descargar

xls

1751

Llibre complet

Descargar

pdf

2248

Introducció i descripció de conceptes

Descargar

pdf

179

Resum (gràfics i taules)

Descargar

pdf

293

Dades estadístiques nacionals

Títol del document Arxiu Format Grandària

Demandes pendents

Descargar

pdf

490

Altes de demanda

Descargar

pdf

247

Baixes de demanda

Descargar

pdf

273

Llocs oferits

Descargar

pdf

200

Col·locacions

Descargar

pdf

290

Dades estadístiques per Comunitats Autònomes i províncies

Títol del document Arxiu Format Grandària

Demandes pendents

Descargar

pdf

765

Altes de demanda

Descargar

pdf

384

Baixes de demanda

Descargar

pdf

450

Llocs oferits

Descargar

pdf

376

Col·locacions

Descargar

pdf

214