Seu electrónica

Dades estadístiques de formació

 Gener 2008 . Dades SPEE / CC. AA. transferides 

Dades estadístiques sobre els cursos impartits a nivell nacional

Cursos

Acabats
 

Funcionant

SPEE

CC. AA.

SPEE

CC. AA.

Segons tipus de centre i via de programació per famílies professionals

Mes

Mes

Mes

Mes

Segons especialitat formativa del curs i durada en hores per famílies professionals Mes Mes Mes Mes

Dades estadístiques sobre els cursos impartits per Comunitats Autònomes i províncies

Cursos

Acabats

SPEE

CC. AA.

Segons famílies professionals

Mes

Mes

Segons tipus de centre i via de programació Mes Mes
Segons especialitat formativa del curs i durada Mes Mes