Seu electrónica

Processos selectius

Contrato de relevo por jubilación parcial 2022/2023

Contracte de relleu per jubilació parcial  2022 / 2023

Resolucions provisionals

 • 06/02/2023 - Resoluciones de 3 de febrero de 2023 , por la que se aprueba valoración provisional de méritos de los candidatos preseleccionados mediante oferta, para la cobertura de una plaza de personal laboral temporal en la Modalidad de Contrato de Relevo por jubilación parcial en el SEPE en la provincia de Alicante , Córdoba , Madrid , Sevilla ,SSCC ( Madrid ).
 • 25/10/2022 - Resolució de 24 de octubre de 2022 , per la qual s'aprova valoració provisional de mèrits dels candidats preseleccionats mitjançant oferta, per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal del grup professional I 2 , Especialitat de conducció de vehicles de transport per carretera en la Modalitat de Contracte de Relleu per jubilació parcial en el SEPE en la província de Guipuzkoa.
 • 08/11/2022 - Resoluciones de 8 de noviembre de 2022 , por la que se aprueba valoración provisional de méritos de los candidatos preseleccionados mediante oferta, para la cobertura de una plaza de personal laboral temporal en la Modalidad de Contrato de Relevo por jubilación parcial en el SEPE en la provincia de  Badajoz , León ,LleidaySS.CC ( Madrid ).
 • 25/11/2022 - Resolucions de 25 de novembre de 2022 , per la qual s'aprova valoració provisional de mèrits dels candidats preseleccionats mitjançant oferta, per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal en la Modalitat de Contracte de Relleu per jubilació parcial en el SEPE en la província de  Almería ,Astúries, Barcelona i Zaragoza .
 • 20/02/2023 - Resolucions de 17 de febrer de 2023 , per la qual s'aprova valoració provisional de mèrits dels candidats preseleccionats mitjançant oferta, per a la cobertura de dos places de personal laboral temporal en la Modalitat de Contracte de Relleu per jubilació parcial en el SEPE en la província de  Ávila .

Resolucions definitives

 • 07/11/2022 - Resolució de 7 de novembre de 2022 , per la qual s'aprova valoració definitiva de mèrits dels candidats preseleccionats mitjançant oferta, per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal en la modalitat de contracte de relleu, del grup professional I 2 , Especialitat de conducció de vehicles de transport per carretera en la Modalitat de Contracte de Relleu per jubilació parcial en el SEPE en la província de Guipuzkoa.
 • 17/11/2022 - Resolucions de 17 de novembre de 2022 , per la qual s'aprova valoració definitiva de mèrits dels candidats preseleccionats mitjançant oferta, per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal en la Modalitat de Contracte de Relleu per jubilació parcial en el SEPE en la província de  Badajoz , León ,LleidaiSS.CC ( Madrid ).
 • 25/11/2022 - Resolució de 25 de novembre de 2022 , per la qual esmena error en el cognom d'un candidat preseleccionat mitjançant oferta, per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal en la Modalitat de Contracte de Relleu per jubilació parcial en el SEPE en SS.CC ( Madrid ).
 • 7 / 12 / 2022 - Resolucions de 5 de desembre de 2022 , per la qual s'aprova valoració definitiva de mèrits dels candidats preseleccionats mitjançant oferta, per a la cobertura d'una plaça de personal laboral temporal en la Modalitat de Contracte de Relleu per jubilació parcial en el SEPE en la província de  Almería ,Astúries, Barcelona i Zaragoza .
 • 20/02/2023 - Resolucions de 17 de febrer de 2023 , per la qual s'aprova valoració definitiva de mèrits dels candidats preseleccionats mitjançant oferta, per a la cobertura de places de personal laboral temporal en la Modalitat de Contracte de Relleu per jubilació parcial en el SEPE en la província de  Alicante , Córdoba , Madrid , Sevilla ,SSCC( Madrid ).

   

Contrato de duración determinada por sustitución 2022-2023

Convocatòria 2021

02/06/2021 .- Resolució de 26 de maig de 2021 (BOE del 28 ), per la qual es convoca processos selectius per a ingrés, accés i estabilització d'ocupació temporal en Cossos i Escales de l'Administració General de l'Estat adscrits als  subgrups A 2 , C 1 i C 2 .

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Convocatòria 2019

Convocatòria 2018

Convocatoria 2022

Convocatòria 2021

02/06/2021 .- Resolució de 26 de maig de 2021 (BOE del 28 ), per la qual es convoca processos selectius per a ingrés, accés i estabilització d'ocupació temporal en Cossos i Escales de l'Administració General de l'Estat adscrits als  subgrups A 2 , C 1 i C 2 .

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Convocatòria 2019

Convocatòria 2018

Convocatoria 2021

Convocatòria 2021

02/06/2021 .- Resolució de 26 de maig de 2021 (BOE del 28 ), per la qual es convoca processos selectius per a ingrés, accés i estabilització d'ocupació temporal en Cossos i Escales de l'Administració General de l'Estat adscrits als  subgrups A 2 , C 1 i C 2 .

El termini de presentació de sol·licituds és de 20 dies hàbils explicats a partir de l'endemà a la seua publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat.

Convocatòria 2019

Convocatòria 2018