Seu electrónica

Informació del SEPE a Ceuta

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Per a atenció Telemàtica (Web)

Tràmits de Demanda d'Ocupació

Cita prèvia per la nostra web: Ha de tramitar-se a través de la SEU Electrònica del SEPE.

Tramitació de Prestacions

La cita prèvia ha de tramitar-se a través de la SEU Electrònica del SEPE.

*No es podrà duplicar una mateixa sol·licitudper diferents vies (cita prèvia i presolicitud).

Per a atenció Telefònica

RATEL: 956 98 47 79 (locución Opción 2 ).

Planes d'Ocupació Ceuta 2021

Planes d'Ocupació Ceuta 2021

Corporacions Locals

Llistat definitiu Pla d'Ocupació 2021 , Corporacions Locals

 

Llistat provisional pla d'ocupació 2021 , corporacions locals

 • Termini d'al·legacions: Cinc dies naturals a partir de l'endemà a la publicació en BOCCE.
 • Forma de presentació: Presencialment en l'Oficina de segellat, C/ Solís, 1
 • Formulari d'al·legacions

Corporacions Locals

Llistat definitiu Pla d'Ocupació 2021 , Corporacions Locals

 

Llistat provisional pla d'ocupació 2021 , corporacions locals

 • Termini d'al·legacions: Cinc dies naturals a partir de l'endemà a la publicació en BOCCE.
 • Forma de presentació: Presencialment en l'Oficina de segellat, C/ Solís, 1
 • Formulari d'al·legacions

Corporacions Locals

Llistat definitiu Pla d'Ocupació 2021 , Corporacions Locals

 

Llistat provisional pla d'ocupació 2021 , corporacions locals

 • Termini d'al·legacions: Cinc dies naturals a partir de l'endemà a la publicació en BOCCE.
 • Forma de presentació: Presencialment en l'Oficina de segellat, C/ Solís, 1
 • Formulari d'al·legacions

Delegació del Govern

Llistat definitiu del Pla d'Ocupació 2021 , Delegació de Govern.

Llistat provisional Pla d'Ocupació 2021 , Delegació del Govern

 • Termini d'al·legacions: Cinc dies naturals a partir de l'endemà a la publicació en BOCCE.
 • Forma de presentació: Presencialment en els baixos de l'Oficina d'Orientació. Calle Rampa de Abastos, 3 . Ceuta.
 • Formulari d'al·legacions

Planes d'Ocupació Ceuta 2021

Corporacions Locals

Llistat definitiu Pla d'Ocupació 2021 , Corporacions Locals

 

Llistat provisional pla d'ocupació 2021 , corporacions locals

 • Termini d'al·legacions: Cinc dies naturals a partir de l'endemà a la publicació en BOCCE.
 • Forma de presentació: Presencialment en l'Oficina de segellat, C/ Solís, 1
 • Formulari d'al·legacions

Delegació del Govern

Llistat definitiu del Pla d'Ocupació 2021 , Delegació de Govern.

Llistat provisional Pla d'Ocupació 2021 , Delegació del Govern

 • Termini d'al·legacions: Cinc dies naturals a partir de l'endemà a la publicació en BOCCE.
 • Forma de presentació: Presencialment en els baixos de l'Oficina d'Orientació. Calle Rampa de Abastos, 3 . Ceuta.
 • Formulari d'al·legacions

Planes d'Ocupació Ceuta 2020

Llistat definitiu Pla d'Ocupació 2020

Corporacions Locals

Delegació del Govern

Llistat d'al·legacions