Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subdirecció General de Prestacions per Desocupació

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirectora General:
 

C/ . Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid
Teléfono: 91 585 28 39 / 41
Fax: 91 585 28 25

 

Amb nivell orgànic de Subdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servici Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a esta unitat les següents

Funcions:

      a)Elaborar propostes normatives i de desenvolupament de la protecció per desocupació.

      b) Ordenar la gestió de les funcions i servicis derivats de les prestacions per desocupació.

      c) Establir i mantindre els processos operatius a desenvolupar per les diferents unitats del Servici Públic d'Ocupació Estatal, en matèria de protecció per desocupació.

      d) Dissenyar mesures de millora i modernització de les prestacions per desocupació, a través de la incorporació de noves tecnologies, facilitant la gestió telemàtica.

      i) Proposar els mitjans i planificar les actuacions que siguen necessàries a fi de prestar una atenció eficient de qualitat als ciutadans en matèria d'informació i gestió de les prestacions per desocupació, desenvolupant així mateix la seua atenció telemàtica.

      f) Proposar objectius i plans d'acció, així com mecanismes de control de la gestió de les prestacions per desocupació, i de compliment del compromís d'activitat, així com efectuar el seu seguiment.

      g) Elaborar plans de control dels beneficiaris de les prestacions per desocupació i efectuar el seu seguiment, així com proposar objectius i actuacions conjuntes amb la Inspecció de Treball i Seguretat Social per al control d'aquestes prestacions.

      h) Realitzar el seguiment dels ingressos i gastos de les prestacions per desocupació, així com avaluar el sistema de protecció per desocupació i l'evolució dels col·lectius protegits.

      i) Proposar els mecanismes per a la coordinació entre les polítiques actives d'ocupació i les prestacions per desocupació.

      j) Desenvolupar les funcions com a organisme d'enllaç del Servici Públic d'Ocupació Estatal per a l'aplicació dels reglaments comunitaris de Seguretat Social en matèria de prestació per desocupació.