Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subdirecció General de Relacions Institucionals i Assistència Jurídica

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirector/a General:
Dña. María Antonia Agudo Riaza

C/ .Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid .
Teléfono: 91 585 97 56
Fax: 91 585 98 19 / 91 585 98 09

 

Amb nivell orgànic de Subdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servici Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a esta unitat les següents

Funcions:

  1. Realitzar les funcions d'unitat de suport a la Direcció general.
  2. Garantir l'aplicació de les competències del Servici Públic d'Ocupació Estatal en les matèries que requerisquen la coordinació i col·laboració amb els Servicis Públics d'Ocupació de les comunitats autònomes tant quant a la coordinació entre polítiques actives i prestacions per desocupació, com en el relacionat amb el Programa Anual de Treball del Sistema Nacional d'Ocupació i amb els Planes d'Execució de l'estratègia Europea per a l'Ocupació, així com qualsevol altra mesura de cooperació amb les mateixes.
  3. Programar de forma coordinada, desenvolupar, controlar i efectuar el seguiment de les activitats de representació institucional del Servici Públic d'Ocupació Estatal, assegurant la col·laboració i coordinació amb els interlocutors socials, altres administracions o entitats, així com l'adequada presència de l'Organisme en institucions i esdeveniments, d'àmbit nacional i internacional.
  4. Les relacions internacionals del Servici Públic d'Ocupació estatal, així com la seua planificació i seguiment.
  5. L'emissió d'informes jurídics sobre normes i projectes i la coordinació dels projectes normatius de l'organisme.
  6. La coordinació i el suport tècnic jurídic a les diferents unitats del Servici Públic d'Ocupació Estatal, la tramitació i resolució de consultes jurídiques, així com la salvaguardia de l'adequada cobertura legal i defensa dels interessos de l'organisme i de l'eficàcia jurídica dels actes realitzats.
  7. Informar i donar assistència tècnica al Consell General i la Comissió Executiva Central del Servici Públic d'Ocupació Estatal, i als òrgans del Sistema Nacional d'Ocupació que corresponga.
  8. Coordinar i desenvolupar les accions i canals de comunicació institucional del Servici Públic d'Ocupació Estatal i en particular la proposta, coordinació i seguiment del pla de publicitat i de publicacions, així com la pàgina web de l'organisme.
  9. La Coordinació i seguiment de tots els convenis de col·laboració que subscriga l'organisme..