Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subdirecció General de Tecnologies de la Informació i Comunicacions

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirectora General:
Sra. Angelines Turón Turón

C/ .Condesa de Venadito, 9 - 28027 - MADRID .
Teléfono: 91 585 96 93 / 95      
Fax: 91 377 13 01

 

Amb nivell orgànic de Subdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servici Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a esta unitat les següents

Funcions:

      a) Dirigir el centre d'explotació de tecnologies de la informació garantint la producció i disponibilitat dels sistemes d'informació i comunicacions, igual que la qualitat del servici, l'evolució tecnològica i la seguretat física i lògica d'aquests sistemes.

      b) Planificar, desenvolupar, implementar i mantindre les bases de dades de prestacions per desocupació i d'altres àmbits competencials de l'organisme, així com les aplicacions informàtiques per a la gestió i control de les mateixes i els servicis d'Administració Electrònica.

      c) Planificar, desenvolupar, implementar i mantindre els sistemes d'anàlisis de la informació que faciliten els estudis i l'anàlisi del mercat laboral, així com l'elaboració d'estadístiques.

      d) Definir, avaluar, instal·lar i mantindre tots els components tecnològics, tant físics com a lògics, dels servicis centrals i perifèrics de l'organisme.

      i) Coordinar les Unitats Informàtiques Provincials per a l'explotació, gestió i manteniment dels sistemes informàtics dels servicis perifèrics.

      f) Dissenyar, gestionar i mantindre la xarxa de comunicacions de l'organisme i la xarxa que permet la interconnexió de tots els servicis públics d'ocupació autonòmica i estatal.

      g) Determinar les necessitats d'adquisició de béns i servicis de tecnologies de la informació i comunicacions, elaborant els corresponents expedients per a l'obtenció dels informes preceptius dels diferents òrgans col·legiats i la seua posterior proposta de tramitació econòmic-administrativa.

      h) Mantindre la base de dades estatal del sistema d'informació dels servicis públics d'ocupació que garantisca el registre públic d'ofertes, demandes i contractes, l'observatori de les ocupacions i les estadístiques en matèria d'ocupació a nivell estatal.

      i) Mantindre l'existència d'un lloc comú en la xarxa telemàtica que possibilite el coneixement pels ciutadans de les ofertes, demandes d'ocupació i oportunitats de formació existents en tot el territori de l'Estat, així com en la resta dels països de l'Espai Econòmic Europeu.

      j) Desenvolupar, implementar i mantindre el sistema d'informació estatal que permet compartir i integrar la informació i gestió de tots els servicis públics d'ocupació, facilitant les aplicacions informàtiques que garantisquen als servicis públics d'ocupació autonòmics l'existència d'un sistema d'informació per a la gestió de les polítiques actives.