Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Subdirecció General d'Estadística i Informació

Imagen lectura fácil Lectura fácil

Subdirector General:
D. Federico Muñiz Alonso

C/ . Condesa de Venadito, 9 - 28027 - Madrid .
Teléfono: 91 275 15 70 / 71
Fax: 91 585 97 61

 

Amb nivell orgànic de Subdirecció General i dependència directa del Director/a General del Servici Públic d'Ocupació Estatal, corresponen a esta unitat les següents

Funcions:

      a) Establir conjuntament amb les comunitats autònomes el contingut de la informació, resultats de la gestió de les polítiques actives d'ocupació, intermediació laboral i prestacions per desocupació, que ha de ser compartida i integrada en una base de dades comuna als Servicis Públics d'Ocupació, així com definir les regles de creació, funcionament, o modificació del seu contingut, en el marc del Sistema d'Informació dels Servicis Públics d'Ocupació.

       b) Elaborar i difondre les estadístiques i informes estandarditzats en matèria de mercat laboral, polítiques d'ocupació i per a la realització del seguiment i les avaluacions dels Planes d'Execució de l'Estratègia Europea d'Ocupació i de Programa Anual de Treball del Sistema Nacional d'Ocupació, així com atendre als requeriments d'informació demandats per les Administracions Públiques i organismes internacionals en relació amb el Sistema Nacional d'Ocupació.

       c) Mantindre i actualitzar l'Observatori Ocupacional del Servici Públic d'Ocupació Estatal, elaborant estudis i informes en matèria d'ocupació, formació i protecció per desocupació; supervisant i analitzant la seua qualitat, com a base per a la definició d'estratègies, plans i programes que donen contingut a les polítiques d'ocupació, en cooperació amb les comunitats autònomes i la coordinació amb la Xarxa d'Observatoris dels Servicis Públics d'Ocupació.

       d) Analitzar la situació nacional d'ocupació que possibilite l'ordenació dels fluxos migratoris.

       i) Desenvolupar la proposta, coordinació i seguiment del pla d'estudis del Servici Públic d'Ocupació Estatal dins de l'àmbit del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social.

       f) Gestionar els fons documentals del Servici Públic d'Ocupació Estatal.