Seu electrónica

Necessitats formatives de les ocupacions

L'Observatori de les Ocupacions del SEPE realitza la prospecció i detecció de necessitats formatives del sistema productiu partint de la identificació d'ocupacions que a curt i mig termini oferixen millors perspectives laborals. La fi és detectar possibles manques formatives per a poder anticipar-se a les necessitats de qualificació futures.
Presentem, de cada ocupació analitzada, les necessitats de formació en competències tècnic professionals, les necessitats en competències transversals, les activitats econòmiques on es contracten estes ocupacions, la situació de l'ocupació en el mercat de treball i la distribució territorial. També trobaràs en els Informes complets les necessitats de formació de les Famílies Professionals.

Busca una ocupaciói coneix les competènciesrequerides per a exercir-la

¿No encuentra la ocupación que busca?

Consulta en  los INFORMES completos las necesidades formativas de todas las ocupaciones con mejor situación en el mercado de trabajo analizadas, así como lasnecesidades formativas de las Familias Profesionales.