Seu electrónica

Tinc suspès el contracte per regulació d'ocupació, puc treballar en una altra empresa?

Si té suspès el contracte per un expedient temporal de regulació d'ocupació (ERTE), pot realitzar una altra activitat laboral, tant per compte d'altri com per compte propi. La suspensió de la relació laboral li suposa a vosté i a l'empresa l'alliberament de les obligacions respectives de treballar i remunerar el treball.
No obstant açò, haurà de comunicar al Servici Públic d'Ocupació Estatal les col·locacions que tinga mentre percep la prestació per desocupació, amb la finalitat de suspendre aquesta prestació.
En el cas que la seua col·locació siga a temps parcial, podrà sol·licitar la compatibilización de la prestació amb el contracte a temps parcial, restant-se d'aquesta prestació la part proporcional al mateix temps que treballe.

Pot comunicar la seua col·locació al Servici Públic d'Ocupació Estatal:

Més informació en: “M'ha afectat un ERE o un ERTE”.