Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Quines situacions són incompatibles amb la renda agrària?

Imagen lectura fácil Lectura fácil

La renda agrària és incompatible amb:

 • L'obtenció de rendes de qualsevol naturalesa que en còmput anual, superen el Salari Mínim Interprofessional (SMI) vigentexcloses les pagues extraordinàries.
 • El cobrament d'altres prestacions o subsidis per desocupació o la renda activa d'inserció.
 • Les pensions o prestacions de caràcter econòmic de la Seguretat Social que siguen incompatibles amb el treball o que siguen compatibles i superen en càlcul anual el salari mínim interprofessional vigent, excloses les pagues extraordinàries.
 • La condició de la persona treballadora o del seu cònjuge de persona propietària, arrendatària, parcera o titular per concepte semblant, d'explotacions agropecuàries, les rendes de les quals superen en càlcul anual el salari mínim interprofessional vigent, excloses les pagues extraordinàries.
 • La realització simultània d'un treball per compte propi o aliena. No obstant açò, quan així ho establisca un programa de foment de l'ocupació, les persones beneficiàries de la renda agrària majors d'anys 52 podran voluntàriament compatibilitzar-la amb el treball per compte d'altri i tindran les següents possibilitats:
  • Si el treball està enquadrat en el Sistema Especial Agrari de la Seguretat Social (SEASS), el Servici Públic d'Ocupació Estatal abonarà a la persona treballadora el % 50 de l'import de la renda agrària i el % 50 de l'import de la quota fixa (cotització) al SEASS.
  • Si el treball està enquadrat en un règim diferent, solament abonarà el % 50 de la renda agrària.
  • Si la realització del treball exigix trasllat de residència (dins d'i Andalucía Extremadura ), es podrà sol·licitar l'abonament de tres mesos de la renda agrària en un pagament únic.

Més informació sobre la renda agrària en: “Soc una persona treballadora del camp”.