Seu electrónica

Si no em presente a les ofertes d'ocupació mentre cobre la parada o el subsidi, quines conseqüències pot tindre per a la meua prestació o subsidi?

Si no es presenta a una oferta d'ocupació adequada sense causa justificada, pot tindre sanció per infracció greu d'acord amb l'escala següent:

-  1 ª infracció: Pèrdua de tres mesos de prestació.

-  2 ª infracció: Pèrdua de sis mesos de prestació.

-  3 ª infracció: Extinció de la prestació.

S'aplicarà esta escala a partir de la primera infracció, amb independència del tipus d'infracció (és a dir, no sempre ha de ser un rebuig d'oferta, sinó que pot ser una altra de les infraccions greus) i quan entre una infracció greu i l'anterior no hagen transcorregut més de 365 dies.

Més informació en: Obligacions, infraccions i sancions.