Seu electrónica

M'han imposat una sanció d'un mes sense prestació, em reprendrà el SEPE la prestació o he de sol·licitar-la jo?

Si ha sigut sancionat amb un mes sense prestació, esta li serà represa d'ofici per part del Servici Públic Ocupació Estatal quan finalitze el període de suspensió, sempre que seguisca en desocupació, no haja esgotat la prestació i mantinga la seua inscripció com a demandant d'ocupació, a més de complir amb la resta dels requisits exigits.

Més informació sobre infraccions i sancions en: “Obligacions, infraccions i sancions”.