Seu electrónica

Vull canviar el banc on m'ingressen la parada, què he de fer?

Si vol canviar l'entitat bancària en la qual està percebent la seua prestació, ha de comunicar-ho al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Ha de facilitar el codi ANAVEN (Codi Internacional de Compte Bancari) i ser titular del compte en la qual desitja cobrar.

Pot sol·licitar la modificació a través d'Internet en la Seu Electrònica del SEPE, en la següent direcció: https://sede.sepe.gob.essi disposa de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.

També podrà realitzar esta gestió cridant al telèfon d'atenció a la ciutadania, sempre que la sucursal del compte en la qual desitge cobrar no pertanga a una província diferent d'aquella en la qual estava cobrant i no siga una banca en línia.

Així mateix, podrà canviar el compte en la seua oficina de prestacions (prèvia petició de diaen Internet o cridant al telèfon de cita prèvia).