Seu electrónica

Pagament i quantia

En esta secció trobarà resposta a les preguntes més freqüents respecte al pagament i quantia de les prestacions per desocupació: