ON PUC TROBAR EN L'APLICACIÓ CERTIFIC@ 2 ELS CODIS NECESSARIS PER A CODIFICAR LA INFORMACIÓ D'UN FITXER XML?

Dins del menú principal de l'aplicació Certific@ 2 , a través de l'opció Ajuda XML-Última Versió-Taules de codis, existixen una sèrie de fitxers que contenen la informació amb els codis necessaris per a emplenar alguns dels camps que necessiten els fitxers XML. (Ex. TKDIASAC.txt conté els codis possibles per a omplir el camp Codi d'Activitat).

En els manuals d'usuari es detallen tots els camps necessaris per a crear el fitxer XML (descripció, format i longitud i validació); és allí on es fa referència al nom de la taula necessària.