Seu electrónica

Per a usar l'aplicació Certific@ 2 , he de tindre una clau o autorització?

Perquè una empresa o persona habilitada professional puga utilitzar Certific@ 2 , ha d'identificar-se davant el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Hi ha dos formes possibles d'identificar-se:

  1. Amb l'autorització concedida per l'aplicació Contrat@ (servici Web del SEPE que permet als empresaris i les empresàries comunicar per Internet el contingut de la contractació laboral als servicis públics d'ocupació), que consistix en un codi d'usuari i una clau personal que se sol·licitarà a través de la citada aplicació.
  2. Mitjançant qualsevol dels certificats digitals expedits per alguna de les autoritats de certificació reconegudes.