EL SERVICI PÚBLIC D'OCUPACIÓ EM COMUNICA QUE HI HA ERRORS EN EL FITXER XML QUE HE ENVIAT COM ELS IDENTIFIQUE PER A SOLUCIONAR-LOS?

Si en enviar l'empresa fitxers XML al Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), existix algun error en les dades remeses, s'identifica per mitjà d'uns codis d'error del tipus: HT 000 …, WG 000 …, DNT 000 …, HG 000 …, WT 000

Per a saber el literal del codi d'error i poder identificar-ho, existix la taula ERRORS.TXT dins de l'apartat AJUDA XML – Ultima Versió – Taula de codis de resposta, dins de l'aplicació Certific@ 2 .

Una vegada identificat l'error, ha de ser corregit en el fitxer i tornar a realitzar l'enviament.