Seu electrónica

En la Web del SEPE, quins tipus d'usuaris es poden utilitzar?

Els tipus d'usuaris que es poden utilitzar en la Web del Servici Públic d'Ocupació Estatal(SEPE) són:

  1. Per a accés a Certific@ 2 (empreses): Poden ser de dos tipus:
  • Usuari principal (o autoritzat): els específics d'empreses, que es corresponen amb els CIF o NIF autoritzats en l'aplicació Contrat@ 2 .
  • Usuari associat: qualsevol amb autorització de dos o més empreses per a gestionar les seues comunicacions.
  1.  
  2. Per a accés a la Web del SEPE: Qualsevol ciutadà, ciutadana o empresa que es done de alta a si mateix a través de la Web; solament tindrà accés al punt d'encontre. Este usuari no és vàlid per a accedir a Certific@ 2 .