Seu electrónica

M'han subcontractat per mitjà d'una empresa de treball temporal, quan l'empresa usuària prescindisca dels meus servicis, tinc dret a cobrar la parada?

Si s'extingix la relació laboral amb l'Empresa de Treball Temporal (ETT) per finalitzar el contracte de posada a disposició en l'empresa on treballa, es considera situació legal de desocupació.

Per tant, si a més complix la resta de requisits necessaris per a accedir a les prestacions per desocupació, podrà tindre dret a les mateixes.

Pot ampliar informació sobre els requisits d'accés a la prestació contributiva punxant ací

Pot sol·licitar la prestació per desocupació:

  • Presencialment: en l'oficina d'ocupació que li corresponga segons el seu domicili, prèvia petició de cita en Interneto cridant per telèfon .
  •  A través de la Web del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que dispose de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.