Seu electrónica

M'han subcontractat per mitjà d'una empresa de treball temporal, quan l'empresa usuària prescindisca dels meus servicis, tinc dret a cobrar la parada?

Si s'extingix la relació laboral amb l'Empresa de Treball Temporal (ETT) per finalitzar el contracte de posada a disposició en l'empresa on treballes, es considera situació legal de desocupació.També constituirà situació legal de desocupació la fi o interrupció de l'activitat dels treballadors fixos discontinus.

Per tant, si a més complixes la resta de requisits necessaris per a accedir a les prestacions per desocupació, podràs tindre dret a les mateixes.

Pots ampliar informació sobre els requisits d'accés a la prestació contributiva punxant ací.

Pots sol·licitar la prestació per desocupació:

  • Presencialment: en l'oficina d'ocupació que et corresponga segons el seu domicili, prèvia petició de cita en Interneto cridant per telèfon .
  • A través de la Web del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), sempre que disposes de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya cl@ve.