Seu electrónica

Bonificacions i Reduccions a para la Conciliació de la Vida Personal, Laboral i Familiar

Contractes de substitució per substituir a persones treballadores durant els períodes de descans per maternitat, adopció, acolliment, paternitat o risc durant l'embaràs o la lactància

Inscrits com a demandants d'ocupació.

Bonificació del 100 % de la quota empresarial incloses com a contingències professionals i recaptació conjunta (tant del treballador substituït com de l'interí contractat).

Durada: mentre duri la substitució.

Normativa:

Reial decret-llei 11/1998, de 4 de setembre, pel qual es regulen les bonificacions de quotes a la Seguretat Social dels contractes d'interinitat que se celebrin amb persones aturades per substituir a treballadors durant els períodes de descans per maternitat, adopció i acolliment.

Llei 12/2001, de 9 de juliol, de mesures urgents de reforma del mercat de treball per a l'increment de l'ocupació i la millora de la seva qualitat.

Contractes de substitució per substituir a treballadores víctimes de violència de gènere i víctimes de violència sexual que hagin suspès el seu contracte exercitant el seu dret a la mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball

Bonificació del 100 % de la quota empresarial a la Seguretat Social per contingències comunes.

Durada: mentre duri la substitució. En el cas de mobilitat geogràfica o canvi de centre de treball la durada màxima serà de 6 mesos.

Normativa:

Llei Orgànica 10/2022, de 6 de setembre, de garantia integral de la llibertat sexual.

Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere.

Cofinançament del Fons Social Europeu

Les bonificacions de les quotes a la Seguretat Social descrites podran estar cofinançades pel Fons Social Europeu.

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servei Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-018-9

Actualitzat a gener de 2023