GUIA DE BONIFICACIONS / REDUCCIONS A LA CONTRACTACIÓ LABORAL

2022

Portada Bonificacions i Reduccions a la Contractació Laboral

La Guia de Bonificacions / Reduccions arreplega tota la normativa vigent en matèria d'incentius a la contractació.

Orientada a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris i pels diferents agents que operen en el nostre mercat de treball, oferix la informació estructurada per modalitat de contracte, col·lectiu al que pertanga el treballador i tipus d'empresa.

NOTA: Esta guia arreplega les modificacions legislatives adoptades per la situació excepcional del COVID- 19 .