Seu electrónica

Guia de Bonificacions / Reduccions a la contractació laboral

2023

La Guia de Bonificacions / Reduccions arreplega tota la normativa vigent en matèria d'incentius a la contractació.

Orientada a satisfer la demanda d'informació per part dels usuaris i pels diferents agents que operen en el nostre mercat de treball, oferix la informació estructurada per modalitat de contracte, col·lectiu al que pertanga el treballador i tipus d'empresa.

NOTA: Esta guia arreplega les modificacions legislatives adoptades per la situació excepcional del COVID- 19 .

 

 

Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO: 120-23-018-9

Actualitzat a setembre de 2023