Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Graduat: La teua ocupació a Europa amb Eures


Catàleg de publicacions de l'Administració General de l'Estat

http://publicacionesoficiales.boe.es

Edició realitzada pel Servici Públic d'Ocupació Estatal
Condesa de Venadito, 9 . 28027 Madrid

NIPO PDF: 120 - 21 - 013 - 2

Actualitzada a gener 2021

¿Has pensado alguna vez que podrías trabajar de ingeniero en Noruega, o de enfermero en Italia, o de fisioterapeuta en Francia, o de profesora en Reino Unido o de webmaster en Irlanda? ¿te suena extraño o inalcanzable? Estas oportunidades existen ¿te gustaría aprovecharlas?

Però… ¿Com i per on començar?

Europa és un mercat obert a la mobilitat dels seus professionals i EURES pot ajudar-te si la teua cerca d'ocupació i experiència va més enllà de les fronteres, així que ¿per què no comences parlant amb nosaltres?

Si el teu objectiu és o està a Europa, EURES et pot ajudar.

A l'hora de començar una carrera professional, els graduats de la Unió Europea tenen l'oportunitat de considerar l'Espai Econòmic Europeu com un únic mercat de treball que oferix múltiples oportunitats, si es compta amb una sèrie d'habilitats/habilitats clau, com per exemple, el maneig en un altre o altres idiomes europeus.

Esta interessant opció requerix no obstant açò preparar-se i buscar de manera molt precisa informació ja que comporta més dificultat que la cerca d'ocupació en el propi país. Anem a haver de buscar en un altre idioma, i des d'una perspectiva cultural diferent.

EURES és una xarxa de cooperació dels servicis públics d'ocupació a Europa. Facilita informació del mercat de treball i de les oportunitats d'ocupació, de les condicions de vida en altres països, orientació professional i ofertes d'ocupació. A Espanya EURES forma part dels servicis públics d'ocupació de les Comunitats Autònomes, coordinats per de el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE).

A través del portal: https://ec.europa.eu/eures/public/es/homepage s'obri la porta del mercat de treball europeu.

En el moment de plantejar-nos la possibilitat de tindre una experiència de treball en un altre país europeu sorgixen centenars de dubtes: ¿Podré treballar en eixe país amb el meu títol universitari? ¿Hi ha ocupació de la meua professió en altres països europeus? ¿En quins ?¿Estic preparat per a portar una vida independent lluny de casa? ¿Quins ingressos mínims necessite per a poder viure en el país que m'interessa? ¿Podria trobar algun pla de pràctiques laborals? ¿Què passa si necessite assistència sanitària en eixe país? ¿I amb les meues cotitzacions socials? ¿Podria trobar un treball de curta durada a l'estiu com un primer pas?

EURES pot ajudar-te a obtindre informació útil que et permeta prendre decisions.

EURES, la xarxa de servicis públics d'ocupació europeus, posa a la teua disposició una sèrie de servicis i d'informació que poden ser de gran utilitat per a fer realitat els teus plans de viure i treballar en un altre país europeu.

Enllaços d'interés

Informació, orientació i recolze en la teua cerca d'ocupació internacional:

Informació del mercat de treball europeu

A través del portal i de la xarxa de Consellers en tota Europa pots obtindre informació actualitzada sobre la situació del mercat de treball i els requisits per a accedir a una ocupació en els diferents països de l'àmbit comunitari. La situació del mercat laboral no és igual en tota Europa, EURES orienta sobre les possibles eixides professionals de la teua titulació en altres països.

Orientacion professional

La cerca d'ocupació requerix ferramentes idònies. A més d'un nivell adequat d'idioma per a exercir la teua professió, necessitaràs assessorament per a preparar la teua estratègia de cerca d'ocupació, adaptar el teu Currículum i utilitzar els intermediaris i sistemes més adequats per a trobar una ocupació en el país que t'interessa.

Condicions de vida i treball

Un projecte de mobilitat internacional requerix documentar-se prèviament sobre les condicions de vida i treball en el país de destinació: tràmits administratius, cost de la vida, la cultura, la cobertura de seguretat social, la legislació laboral, el sistema educatiu, les entitats professionals o els codis socials.

No isques del país sense haver-te assessorat prèviament en EURES sobre estos aspectes.

Reconeixement professional

Moltes professions vinculades a títols universitaris estan regulades per llei en els països comunitaris i l'accés a les mateixes requerix un procediment denominat “reconeixement professional”.

Puedes recabar información a través de EURES sobre si tu profesión está regulada o no en el país de tu destino, el organismo competente para el reconocimiento profesional y los pasos a seguir.

Ofertes d'ocupació

Els servicis públics d'ocupació europeus posen a la teua disposició en el portal EURES, ofertes de treball. En l'apartat “cerca d'ocupació” trobaràs una base de dades amb milers d'ofertes. Es poden efectuar cerques per professió o per competències.

També pots crear un compte “El meu EURES” i introduir el teu currículum, la qual cosa et permetrà rebre ofertes d'ocupació directament en el teu e-mail i que el teu CV puga ser consultat per empresaris de tota Europa.

En cada oferta s'indica la manera de sol·licitar l'ocupació i la direcció de contacte per a cridar o enviar el CV, que normalment haurà de ser redactat en l'idioma del país de destinació.

Processos de selecció a Espanya

EURES organitza convocatòries per a cobrir llocs de treball en sectors com el turisme, l'ensenyament, la sanitat o les enginyeries ací i en altres països. Estos processos presenten grans avantatges, començant perquè la selecció es realitza en el nostre país. Les convocatòries es publiquen en la pàgina web d'EURES Espanya.

En molts països europeus, a més del teu títol universitari es valoraran les teues competències i habilitats/habilitats: si saps comunicar-te eficaçment de forma oral i escrita, si tens una actitud adequada per a treballar en equip, si eres capaç de resoldre problemes amb autonomia, si eres una persona creativa, organitzada, resolutiva…

És important que consideres quins són els teus punts forts i dèbils en relació amb el treball per a poder establir una estratègia de cerca, un camí que et permeta arribar a la meta que t'has marcat.

Un altre punt important és tindre les idees clares sobre el tipus de treball o professió que t'agradaria desenvolupar, per a poder establir un full de ruta amb objectius assolibles a curt, mitjà i llarg termini.

Seguramente en tu universidad podrás encontrar servicios de orientación laboral especializados en titulados universitarios, que te puedan ayudar.

Primer de tot, convé deixar clar que no existix una titulació internacional o europea. Encara que es realitzen progressos per a facilitar la mobilitat internacional i el reconeixement de les titulacions, no existixen titulacions o diplomes vàlids automàticament en tota Europa.

Alguns títols, com el de Batxillerat internacional, que és un diploma d'Educació Secundària reconegut internacionalment, poden ser reconeguts en diversos països. Però és una decisió individual de cada Estat.

No obstant açò, algunes institucions a Europa i fora d'Europa han desenvolupat programes amb entitats d'altres països perquè els seus estudiants obtinguen una doble titulació o titulació compartida. D'esta manera els estudiants aconseguixen diplomes vàlids en més d'un país.

El Procés de Bolonya i la creació de l'Espai Europeu d'Educació Superior suposen una iniciativa tendent a l'acostament de les estructures educatives que permet incrementar la transparència del sistema educatiu i l'equi valencia de les titulacions, però no té per objectiu crear una titulació internacional.

Este sistema es basa en tres cicles: Grau, Màster i Doctorat i en la rellevància que adquirix l'adquisició de competències, és a dir, del conjunt de coneixements, capacitats, actituds i destreses necessàries per a realitzar una tasca determinada.

En definitiva, si piensas continuar estudios o acreditar la titulación española en otro país europeo conviene recabar información sobre este aspecto.

A través de la Red ENIC-NARIC del Ministerio de Educación, podrás encontrar información sobre el reconocimiento académico y profesional de tu título en otros países europeos.

Enllaços d'interés

Si estàs pensant a completar la formació obtinguda és un bon moment per a considerar estudiar en un altre país i una altra llengua.

En el apartado sobre aprendizaje del Portal EURES encontrarás un buscador de centros de formación adecuados a tu titulación en los distintos países de la Unión Europea.

Para más información sobre sistemas educativos e intercambios en el ámbito comunitario recomendamos la visita al portal PLOTEUS.

És una ferramenta útil per a trobar informació sobre com estudiar a Europa i les possibilitats d'aprenentatge permanent: Learning Opportunities and Qualifications in Europe - European Commission.

Existixen nombrosos programes europeus de pràctiques en els quals participen la majoria d'universitats espanyoles. Trobaràs informació en els servicis d'orientació i ocupació de la teua universitat sobre estos programes.

Europass és un sistema que ajuda a presentar les teues capacitats i qualificacions personals de manera senzilla i fàcilment comprensible en tota Europa.

Si tens intenció de matricular-te en un programa educatiu o formatiu en un altre país, de buscar ocupació o de realitzar una pràctica laboral en l'estranger, Europass ajudarà al fet que el teu interlocutor tinga una idea clara de la teua formació i experiència.

Documents bàsics:

  • El Curriculum vitae (CV) Europass
  • El Passaport de Llengües Europass que l'interessat pot elaborar per si mateix;

Documents complementaris:

  • El Suplement Europass al Títol/Certificat
  • El Suplement Europass al Títol Superior
  • El document Mobilitat Europass.

El sistema Europass es recolza en una xarxa de Centres Nacionals Europass. La web del Centre Europass a Espanya és el Servici Español per a la Internacionalització de l'Educació (SEPIE).

Pots trobar tota la informació sobre Europass en este enllaç.

Per al foment de la investigació a Europa existix un instrument per a la mobilitat dels investigadors.

Si eixe és el teu perfil, per a obtindre informació dels diferents països europeus, visita http://ec.europa.eu/euraxess

Les institucions comunitàries seleccionen personal per als seus diferents servicis, tant amb caràcter permanent com a eventual.

La Oficina Europea de Selección de Personal, EPSO te ofrece información sobre convocatorias, requisitos, etc.

Per a optar a les ofertes d'ocupació de la Unió Europea:

Y, además, muchas instituciones comunitarias ofrecen períodos de prácticas profesionales, ”Stages”, “traineeship”, etc.

Molts estudiants europeus aprofiten les vacacions d'estiu per a viure una experiència diferent en un altre país europeu, al mateix temps que es dediquen a treballs eventuals en l'agricultura, l'hoteleria, l'animació, etc. Una oportunitat interessant de conéixer un altre país i adquirir competències que en el futur professional poden resultar molt valorades. Pots trobar més informació en el nostre document “Treballar a l'estiu”:

La teua Primera Ocupació EURES

És un projecte per a donar suport financer a jóvens d'entre 18 i 35 anys en la cerca d'ocupació en un país de la UE diferent al de residència i a empreses interessades en la contractació de treballadors jóvens procedents d'altres països de la UE, Noruega i Islàndia Es pot rebre suport econòmic per a realitzar una entrevista de treball en un altre país, gastos de trasllat si s'ha aconseguit una ocupació d'almenys 6 mesos, reconeixement de qualificacions i curs d'idioma.

Cos europeu de solidaritat

És una iniciativa de la Unió Europea que el seu objectiu és crear oportunitats perquè els jóvens treballen com a voluntaris o col·laboren en projectes en els seus propis països o en l'estranger que beneficien a comunitats i ciutadans de tota Europa.

Pots trobar tota la informació sobre estes ajudes en la pàgina web del Servici Públic d'Ocupació Estatal sobre La teua Primera Ocupació EURES.

El Servici Voluntari Europeu és una experiència d'aprenentatge en l'àmbit de l'educació no formal, en la qual es milloren o adquirixen competències per al desenvolupament personal, educatiu i professional, així com per a la integració social.

Els voluntaris/as desenvolupen l'activitat de voluntariat en un país diferent del seu país de residència. Esta activitat, no remunerada i sense ànim de lucre, es realitza a temps complet durant un període determinat en benefici de la comunitat.

El portal europeu de la joventut conté informació específica sobre estudi, treball i voluntariat dirigida a jóvens.

I recorda que dins de l'estratègia Europa 2020 es troba la iniciativa “Joventut en moviment” a través de la qual es vol fomentar la mobilitat laboral i educativa dels jóvens a Europa. Seguix les seues convocatòries en: