Seu electrónica

Ajudes a la mobilitat laboral EURES

EURES Targeted Mobility Scheme és una acció amb suport financer de la Unió Europea.

EURES Targeted Mobility Schemeté per objecte ajudar a la ciutadania de la UE que necessita assistència personalitzada a trobar una ocupació, unes pràctiques o un aprenentatge professional en un altre país de la UE, Noruega o Islàndia, i ajudar a les empreses a trobar personal motivat i qualificat.

EURES Targeted Mobility Schemebrinda suport als sol·licitants d'ocupació perquè superen els desafiaments que suposa treballar en l'estranger. Pot oferir assignacions per a finalitats concretes i finançar els cursos d'idiomes, el reconeixement de les qualificacions i els gastos de viatge i manutenció.

Què és "EURES Targeted Mobility Scheme"?

 • Oferix suport específic dels servicis nacionals d'ocupació a les persones que busquen treball, formació o pràctiques en un altre país de la UE, Noruega o Islàndia.
 • Aborda de manera justa les necessitats dels demandants d'ocupació per a eliminar els obstacles a la mobilitat.
 • Ajuda als ocupadors dels països esmentats que busquen treballadors motivats i qualificats.
 • El suport disponible inclou finançament per a cobrir aspectes com a cursos d'idiomes, el reconeixement de qualificacions i els gastos de viatge i estada.

Qui pot sol·licitar estes ajudes?

 • Demandants d'ocupació de  18  anys o més.
 • Nacionals de països de la UE, Noruega o Islàndia, o qualsevol persona que residisca legalment en estos països.
 • Qualsevol demandant d'ocupació, independentment de les seues qualificacions.

Sol·licitants d'ocupació

Et costa trobar un treball o una oportunitat de formació en el teu país? Vols treballar en l'estranger, però no saps com superar els enormes obstacles?

Empreses

Vols contractar a persones amb un perfil específic, però tens dificultats per a trobar-les en el teu propi país? Vols formar un equip multicultural que puga posar en valor la teua empresa?

Prova amb "EURES Targeted Mobility Scheme"

Què és "EURES Targeted Mobility Scheme"?

 • Oferix a la teua empresa recolze específic per part dels servicis locals d'ocupació per a contractar a demandants d'ocupació motivats i qualificats d'altres països europeus per a treballar, realitzar pràctiques o adquirir formació com a aprenentes.
 • Si eres una xicoteta o mitja empresa, també pots sol·licitar ajuda financera per a cobrir part dels costos de formació i integració d'este nou personal.

Qui pot sol·licitar estes ajudes?

Totes les empreses o organitzacions establides en un país de la UE, Noruega o Islàndia, independentment del seu sector econòmic o grandària.

Qualsevol empresa que oferisca un contracte de treball escrit d'almenys:

 • 6 mesos per a llocs de treball o d'aprenentatge;
 • 3 mesos per a pràctiques.

Qualsevol empresa o organització que oferisca una col·locació que complisca la legislació nacional.

On pot contractar la teua empresa?

En qualsevol país de la UE, Islàndia o Noruega.

Com pots començar?

 • Demana informació sobre les condicions de participació al teu conseller EURES.
 • Ocupacions, pràctiques professionals i formació d'aprenentes
 • Situats en un Estat Membre de la UE, Islàndia o Noruega.
 • Complir amb la legislació laboral i de protecció social i garantir la protecció adequada d'empleats i aprenents o becaris (seguretat social, segur mèdic i d'accidents, etc.)
 • Garantir una remuneració (un salari) i una relació contractual per escrit.
 • Tindre una durada mínima de sis mesos en el cas d'ocupacions i aprenentatges o de tres mesos en el cas de pràctiques.
 • La durada de la jornada laboral ha de ser d'almenys el % 50 de la jornada completa.

La sol·licitud d'ajudes a la mobilitat laboral EURES ha de fer-se a través d'un/a Conseller/a EURES de la seua província.

Pot localitzar al/ a la Conseller/a EURES de la seua província ací.

Cal sol·licitar l'ajuda abans del començament de l'activitat i abans d'eixir del país.

En este procediment els/les consellers/as EURES d'Espanya actuen com a intermediaris.

L'aprovació i pagament de l'ajuda a la mobilitat EURES correspon exclusivament al Pla Específic de Mobilitat (PEM) al que se sol·licite.