EL MERCAT DE TREBALL I LA MOBILITAT LABORAL ENTRE ESPANYA I PORTUGAL - O MERCAT DE TRABALHO I A MOBILIDADE LABORAL ENTRE ESPANYA I PORTUGAL

2021

El mercat de treball i la mobilitat laboral entre Espanya i Portugal  2019  (dades  2018 )

Este  informe és el resultat de la col·laboració entre els equips de treball del Centre de Relacions Laborals del Ministeri de Treball, Solidaritat i Seguretat Social de Portugal i l'Observatori de les Ocupacions del Servici Públic d'Ocupació Estatal del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social d'Espanya, que des de 2009 , realitzen un esforç conjunt amb la finalitat de proporcionar informació rellevant del mercat laboral i la mobilitat dels treballadors entre Portugal i Espanya.