Seu electrónica

Estudi Prospectiu del Sector de Béns d'Equip a Espanya

2016

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a través de l'Observatori de les Ocupacions, realitza estudis sobre el mercat de treball centrant-se en el coneixement de les activitats econòmiques i de les ocupacions, així com en les tendències i en les perspectives d'ocupació, per a conéixer quins són les activitats econòmiques que tenen millors perspectives d'ocupació a curt i mig termini.

Este informe analitza el sector de fabricació de béns d'equip tenint en compte, d'una banda, la seua posició clau i la seua importància en l'economia espanyola, donat el lloc preeminent que ocupa en la nostra exportació, i per un altre el pes específic que suposa en el conjunt de la nostra economia i la seua tendència i previsió de creixement. Però a més, un objectiu clau de la Unió Europea i, per tant, del nostre país és l'impuls de la indústria com a motor dinamitzador de l'activitat productiva dels estats per a créixer i augmentar en competitivitat mundial, per a açò és vital disposar de la infraestructura i maquinària necessària.

Índex

  • Introducció i objectius de l'estudi
  • Metodologia
  • Caracterització del sector
  • Mercat de treball
  • Situació del sector segons els experts
  • La formació relacionada amb el sector
  • Informació de les ocupacions
  • Conclusions
  • Marque normatiu
  • Fuentes i experts consultats