Seu electrónica

Estudi prospectiu del sector logístic: Gestió de la cadena de subministrament a Espanya

2014

El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE), a través de l'Observatori de les Ocupacions, realitza estudis sobre el mercat de treball centrant-se en el coneixement de les activitats econòmiques i de les ocupacions, així com en les tendències i en les perspectives d'ocupació, per a conéixer quins són les activitats econòmiques que tenen millors perspectives d'ocupació a curt i mig termini.

Este informe aborda l'estudi sobre el Sector Logístic amb la finalitat de conéixer les previsions d'ocupació, les innovacions tecnològiques més importants, les ocupacions i els perfils professionals més rellevants, la formació existent en el sector i les necessitats formatives més requerides per les empreses.

Índex

  • Introducció i objectius de l'estudi
  • Metodologia
  • Caracterització del sector
  • Mercat de treball
  • Situació del sector segons els experts
  • La formació relacionada amb el sector
  • Informació de les ocupacions
  • Conclusions
  • Fuentes i experts consultats