Seu electrónica

Estudi Prospectiu dels Servicis Avançats a Empreses a Espanya

2022

El context econòmic complex en el qual es desemboliquen les empreses requerix cada vegada més servicis per a poder competir en uns mercats que són creixentment competitius i internacionalitzats.

En este informe s'aborda de forma global un sector amb gran presència en el teixit empresarial i que s'ha anat transformant en els últims anys, ampliant notablement la seua àrea d'actuació, per la pròpia evolució del sector productiu. La dinàmica del mercat de treball, la normativa canviant, la introducció de noves tecnologies, són canvis als quals s'han d'adaptar les empreses, encara que no sempre disposen de recursos per a açò, especialment les que tenen una menor grandària.

L'estudi abasta a les activitats econòmica incloses en la "secció M" d'Activitats professionals, científiques i tècniques, de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 , una de les millor posicionades en el mercat de treball per la seua evolució tant en afiliació, com en contractació. Es caracteritza per l'alt pes de l'afiliació indefinida i de treballadors autònoms, molt per damunt de la mitjana en el conjunt d'activitats.

Escometre este estudi, per part de l'Observatori de les Ocupacions, es deu a la necessitat d'identificar els servicis que s'estan demandant i la seua relació amb els perfils ocupacionals que ells requerixen, tant nous, com la modificació d'alguns d'ells. També la formació que s'està requerint des del món empresarial per a poder escometre eixos canvis, en un mercat tan competitiu i variable, amb noves estratègies de gestió i incorporant processos d'innovació.

Índex

  • Objectius de l'estudi.
  • Metodologia.
  • Caracterització.
  • Aproximació als Servicis Avazados a les Empreses.
  • Mercat de treball.
  • Visió dels Servicis Avançats a les Empreses a partir de l'opinió de diversos experts.
  • La formació relacionada amb els Servicis Avançats a les Empreses.
  • Informacion de les ocupacions.
  • Conclusions.
  • Fuentes i experts consultats.