Seu electrónica

Informes anuals del mercat de treball estatal

Estos informes oferixen dades, d'àmbit nacional i provincial, de la situació del mercat de treball present, però amb una visió retrospectiva que reflectix la tendència, l'evolució i la prospectiva a curt termini. Trobarà informació d'aspectes: sociodemogáficos, d'afiliació a la seguretat social, contractació, demanda d'ocupació i parada registrada, ocupacions, prospectiva de mercat de treball i de mobilitat geogràfica i ocupacional dels treballadors.

Accedix al Resum de l'Informe del mercat de treball estatal 2023