Seu electrónica

Què m'ocorre si no puc presentar tota la documentació en el termini establit?

Una vegada presentada la sol·licitud dins de termini, encara que no disposes de tota la documentació necessària, l'oficina del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) registrarà la data d'entrada i t'entregarà un escrit en el qual es detallen els documents que li falten, concedint-te un nou termini de 15 dies per a aportar-los.

Si no entregues la documentació que se t'ha reclamat en el termini indicat per a fer-ho, la teua sol·licitud quedarà arxivada. Rebràs aleshores una resolució declarant tal arxiu, contra la qual podràs presentar una reclamació prèvia a la via jurisdiccional. Una vegada declarat l'arxiu, podries tornar a sol·licitar la prestació si el dret no haguera prescrit per transcurs del temps.

Més informació en: