Seu electrónica

Estic de baixa per incapacitat temporal

 

Si finalitzes el contracte mentre estàs de baixa per incapacitat temporal, seguiràs percebent la prestació econòmica d'incapacitat temporal fins hui de l'alta mèdica, però passaràs a percebre la quantia corresponent a una prestació per desocupació.

Des que reps l'alta, tens un termini de 15 dies hàbils per a sol·licitar la prestació. 

El període de baixa per incapacitat temporal, mentre el contracte haja estat en vigor, es té en compte com a període d'ocupació cotitzada per a accedir a les prestacions per desocupació.

  • Si la incapacitat haguera sigut per contingències comunes i et correspon una prestació de nivell contributiu (per tindre cotitzats 360 dies o més), el temps que va des de la fi de la relació laboral fins a l'alta mèdica es descomptarà de la durada de la prestació. El Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) cotitzarà també eixe període per contingències comunes, inclosa jubilació, fins al final de la prestació per desocupació.
  • Si la incapacitat haguera sigut per contingències professionals i et correspon una prestació de nivell contributiu o una prestació de nivell assistencial o subsidi, el temps entre la fi del contracte i l'alta mèdica no es descompta de la prestació, ni el SEPE cotitza per aquest període.

He treballat més d'un any 

He treballat menys d'un any