Seu electrónica

Soc una persona prejubilada i percebo el subsidi de majors d'anys, 52 quines obligacions tinc?

Si està percebent el subsidi de majors d'anys 52 haurà de complir amb les mateixes obligacions de les altres persones beneficiàries de prestacions per desocupació; entre estes obligacions es troba la de complir amb les exigències de l'acord d'activitat, que s'inclou en la sol·licitud de prestacions, acceptar una col·locació adequada que li siga oferida per l'oficina d'ocupació o per l'agència de col·locació sense finalitats lucratives.

No pot rebutjar una ocupació si és adequati si ho rebutja, podria cometre una infracció greu i ser sancionat o sancionada amb la pèrdua del seu subsidi per desocupació.

La Llei establix que tenen dret a la protecció per desocupació els qui, podent i volent treballar, perden la seua ocupació per causa aliena a la seua voluntat.

Més informació en: “Obligacions, infraccions i sancions”.