Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Estic en situació de maternitat / paternitat

 

Si el teu contracte finalitza mentre estàs de baixa per maternitat o paternitat, continuaràs percebent la teua prestació econòmica per naixement i cura de menor de 16 setmanes fins a la seua finalització. En eixe moment pots sol·licitar la prestació o subsidi per desocupació en 15 els dies hàbils següents.

El període de baixa per maternitat o paternitat, mentre hages romàs d'alta en l'empresa, es té en compte com a període d'ocupació cotitzada per a accedir a les prestacions per desocupació, ja que en este període de descans maternal o paternal continua l'obligació de cotitzar mentre el contracte estiga vigent.

La prestació per maternitat o paternitat l'abona l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS).

 

Requisits

  • Estar afiliada o afiliat i en situació d'alta o assimilada a l'alta en la Seguretat Social en un règim que cotitze a la desocupació.
  • Trobar-se en situació legal de desocupació.
  • Estar inscrit o inscrita com a demandant d'ocupació i mantindre aquesta inscripció mentre es reba la prestació, així com complir l'acord d'activitat que s'inclou en la sol·licitud.
  • Per a accedir a la prestació contributiva cal cotitzar a la desocupació almenys 360 dies dins dels 6 anys anteriors a la situació legal de desocupació. Si has cotitzat menys, podràs tindre dret al subsidi per desocupació.
  • No haver complit l'edat ordinària per a jubilar-se.
  • No realitzar una activitat per compte propi o treball per compte d'altri a temps complet, excepte compatibilitat establida per un programa de foment d'ocupació.
  • No cobrar una pensió de la Seguretat Social incompatible amb el treball.