Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Emigrants que han retornat i que van cotitzar a Espanya abans d'emigrar

La prestació per desocupació es percep després de la pèrdua involuntària d'una ocupació. L'import que es percep depèn de les cotitzacions realitzades durant els períodes treballats. Inclou la cotització a la Seguretat Social per jubilació, incapacitat temporal, invalidesa, mort i supervivència, protecció a la família i assistència sanitària.

Requisits

  • Ser espanyol o espanyola.
  • Trobar-se en situació legal de desocupació
  • Inscriure's com a demandant d'ocupació, romandre inscrit o inscrita mentre es percep la prestació, acreditar estar disponible per a buscar activament ocupació i per a acceptar una col·locació adequada, així com complir l'acord d'activitatque s'inclou en la sol·licitud.
  • Haver cotitzat a Espanya un període mínim de 360 dies dins dels sis anys anteriors a la data d'emigració, i que estes cotitzacions no s'hagen tingut en compte per a accedir a una prestació anterior.
  • No estar percebent la prestació per desocupació en cap altre Estat de l'Espai Econòmic Europeuo Suïssa.
  • No haver complit l'edat ordinària que s'exigisca en cada cas per a tindre dret a la pensió de jubilació espanyola, llevat que no es poguera accedir a ella per no aconseguir el període de cotització que es requerix.

Obligacions, infraccions i sancions