Seu electrónica

Traducción automática

El presente sitio Web está traducido a varias lenguas españolas oficiales en sus respectivos territorios, de conformidad con lo establecido en el artículo 3 de la Constitución Española de 1978 y sus Estatutos de Autonomía.

Las lenguas son el catalán, el euskera, gallego, valenciano, inglés y francés. Se advierte que, con carácter general, puede existir un desfase entre la versión en castellano y en las otras lenguas, derivado del proceso de traducción a las mismas.

Renda agrària per a persones treballadores en Andalucía i Extremadura

La renda agrària és una prestació per desocupació dirigida a persones treballadores eventuals incloses en el Sistema Especial per a Treballadors per compte d'altri Agraris de la Seguretat Social (SEASS) residents en les comunitats autònomes d'Andalucía i Extremadura.

Requisits

  • Pertànyer al col·lectiu de treballador eventual agrari per compte d'altri. A més, estar empadronat o empadronada i amb residència en alguna localitat de Andalucía Extremadura o un mínim de 10 anys.
  • No haver-se beneficiat del subsidi per desocupació agrària en algun dels 3 anys anteriors a la sol·licitud.
  • Estar inscrita o inscrit en el cens del SEASS ininterrompudament en 12 els mesos anteriors a la sol·licitud, i les persones majors de 45 anys, entre 5 i 20 anys. Així mateix, estar al corrent del pagament de la quota fixa.
  • Haver cotitzat en el SEASS en 12 els mesos naturals immediatament anteriors a la situació de desocupació un mínim de 35 jornades reals.
  • No tindre rendes de qualsevol tipus que en càlcul anual superen la quantia del salari mínim interprofessional, sense explicar les pagues extraordinàries, i no superar el límit familiar de rendes establit. Per al càlcul de les rendes es tindrà en compte el seu rendiment íntegre o brut. El rendiment que procedisca d'activitats empresarials, professionals, agrícoles, ramaderes o artístiques, serà el que resulte de la diferència entre els ingressos i els gastos que es necessiten per a obtindre aquests ingressos. Els guanys patrimonials són el resultat de la diferència entre els guanys i les pèrdues patrimonials.
  • Inscriure's com a demandant d'ocupació, mantindre aquesta inscripció durant tot el període de percepció i subscriure l'acord d'activitat.

A les sol·licituds presentades entre el de 17 març i el de 31 desembre dels 2022 serà aplicable, en els mateixos termes habituals en què s'ha aplicat en ocasions anteriors, la reducció a 20 de el nombre de jornades mínim exigit per a accedir al subsidi i a la renda agrària.

Obligacions, infraccions i sancions.