Seu electrónica

Soc emigrant que ha retornat a Espanya

Si vosté és persona espanyola emigrant que ha retornat a Espanya, pot accedir a alguna de les prestacions següents, sempre que reunisca els requisits de les mateixes.

 

El Subsidi per desocupació és una prestació assistencial i té com a objecte complementar la protecció per desocupació.

Poden sol·licitar este subsidi els espanyols i les espanyoles que hagen treballat en l'estranger, excepte els qui hagen treballat en els països pertanyents a l'Espai EconòmicEuropeu o Suïssa.

 

 

La RAI és una ajuda extraordinària per a persones amb gran dificultat per a trobar treball i en situació de necessitat econòmica; el col·lectiu d'emigrants retornats pot beneficiar-se d'ella.

 

 

El subsidi per desocupació també està contemplat en el cas de les persones que hagen treballat en l'estranger i tinguen més d'anys 52 en el moment de tornar a Espanya.

 

 

Les persones treballadores a les quals se'ls extingisca la relació laboral i retornen a Espanya, podran percebre prestació per desocupació a Espanya, sempre que reunisquen els requisits que s'esmenten en esta prestació.

Són ajudes destinades a atendre les situacions de necessitat de les persones espanyoles retornades, pels gastos extraordinaris derivats del fet de la tornada, quan s'acredite insuficiència de recursos en el moment de sol·licitud de l'ajuda.