Seu electrónica

Puc portar-me a Espanya la prestació per desocupació que estic cobrant en UK?

Sí, si és persona nacional de la Unió Europea perceptora de prestació per desocupació en Regne Unit després d'haver treballat en UK sense interrupció des del 31 12 . . 2020 es troba protegit per l'Acord de Retirada i pot exportar la seua prestació a Espanya per a la cerca d'ocupació.