QUIN DOCUMENT HE D'APORTAR DE REGNE UNIT PER A PORTAR-ME LES COTITZACIONS EFECTUADES ALLÍ?

Ha d'aportar el document O 1 que haurà de sol·licitar a la institució britànica de desocupació a través del següent enllaç:
 https://public-online.hmrc.gov.uk/lc/content/xfaforms/profiles/forms.html?contentroot=repository:///Applications/NICs_iForms/ 1 . 0 /CA 3916 &template=CA 3916 .xdp
 Si no aporta l'O 1 quan vaja a realitzar la sol·licitud de la seua prestació per desocupació a Espanya, el Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) sol·licitarà la informació de les seues cotitzacions per mitjans telemàtics a UK.