SERVIX PER A JUSTIFICAR LA INVERSIÓ EN EL PAGAMENT ÚNIC EL QUE VAIG COMPRAR ABANS DE PRESENTAR LA SOL·LICITUD?

Si pretén crear o formar part d'una cooperativa o societat laboral, l'abonament de la prestació servix per a facilitar el gasto que li suposa l'aportació obligatòria establida, amb caràcter general, en la cooperativa, o l'adquisició d'accions o participacions del capital social en una societat laboral.

Aquestes aportacions es puguen realitzar en espècie, si esta possibilitat està prevista en els estatuts socials, per la qual cosa no hi hauria inconvenient a aportar béns que haja adquirit abans de la seua sol·licitud de pagament únic, sempre que l'aportació efectiva a la cooperativa o l'adquisició d'accions l'efectue després d'aquesta sol·licitud.

Si pretén donar-se de alta com a persona treballadora autònoma, la finalitat de l'abonament en un sol pagament és facilitar-li la inversió inicial necessària per a desenvolupar l'activitat. Per a açò ha d'invertir l'import que perceba de la seua prestació en la creació del seu lloc de treball, per la qual cosa no podrà justificar les adquisicions i gastos que haja realitzat abans de la seua sol·licitud de pagament únic.

Més informació en Capitalitze la seua prestació.