EL MEU COMPTE DE COBRAMENT DE LA PARADA O SUBSIDI, HA D'ESTAR OBERTA EN LA PROVÍNCIA ON M'ABONEN AQUESTA PRESTACIÓ?

Pot cobrar la prestació en el compte de l'entitat bancària que indique amb independència de la localitat on estiga la sucursal i sempre que existisca acord entre l'entitat bancària i el Servici Públic d'Ocupació Estatal, (SEPE).

Pot modificar el compte bancari en la Seu electrònica del SEPE sempre que dispose de certificat digital, DNI electrònic o usuari i contrasenya Cl@ve.