COM PUC ACCEDIR A L'APLICACIÓ CERTIFIC@ 2 ?

Pot accedir a l'aplicació des de la Web del Servici Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) www.sepe.es, via Calme electrònica des de “Procediments i servicis”-“Empreses”.